Hà thủ ô đỏ

(1 đánh giá của khách hàng)

300.000

  • Chữa tóc bạc sớm.
  • Bổ can thận
  • Tác dụng bổ thần kinh
  • Ức chế trực khuẩn lao
  • Chống oxy hóa